Wemmenhove & Pol - Belastingzaken & Accountancy

Administratie, jaarrekening en belastingadvies

Wemmenhove & Pol is een administratie- en belastingadvieskantoor dat gevestigd is in Apeldoorn. Onze dienstverlening omvat al hetgeen te maken heeft met financiële verslaglegging, het opstellen van jaarrekeningen en de verzorging van fiscale aangiften, alsmede advisering dienaangaande in de ruimste zin van het woord. We zijn actief ten behoeve van kleine en middelgrote MKB-bedrijven, non-profit organisaties en particulieren. Onze cliënten zijn gevestigd in geheel Nederland.

Disciplines

Bij Wemmenhove & Pol zijn meerdere disciplines te onderscheiden waarvan wij vinden dat die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en over en weer grote invloed op elkaar uitoefenen. Administratie, jaarrekening en fiscale positie vormen een geïntegreerd geheel. Wij onderkennen dat en handelen daar naar, zodat het optimale bedrijfseconomische en fiscale resultaat wordt behaald door en voor de cliënt.

Professioneel

Een vriendelijk maar zakelijk optreden van het personeel kenmerkt ons kantoor. De bewust gekozen kleinschalige omvang van Wemmenhove & Pol garandeert dat u en uw bedrijf de voortdurende aandacht krijgt, die in de voortdurend veranderende financiële en fiscale wereld noodzakelijk is.

Eén contactpersoon

Cliënten van Wemmenhove & Pol hebben in principe te maken met één contactpersoon. Hierdoor kunt u met al uw vragen direct bij uw contactpersoon terecht. Deze is door zijn veelzijdige kennis en praktijkervaring in staat om u, al dan niet na overleg met een gespecialiseerde collega, op een groot aantal terreinen van advies te voorzien.

Samenwerking

Belangrijker dan de opsomming van wat wij kunnen is de wijze waarop wij met u samenwerken. Daarbij hebben wij niet alleen oog voor de dag van vandaag maar evenzeer voor hetgeen u op termijn met uw bedrijf wilt bereiken.
×