Wemmenhove & Pol - Belastingzaken & Accountancy

Bij Wemmenhove & Pol kunt u rekenen op een persoonlijke benadering en behandeling van uw zaken. U heeft bij ons een vaste contactpersoon die uw aanspreekpunt is. Deze contactpersoon verdiept zich in uw branche, uw onderneming en uw visie. Hij attendeert u op (nieuwe) kansen en/ of bedreigingen voor uw onderneming. 

De mensen van Wemmenhove & Pol zijn zeer betrokken bij u en uw onderneming. Samen met u bekijken wij hoe de financiële administratie het best in uw onderneming georganiseerd kan worden. Of het nu betrekking heeft op bedrijfseconomische, organisatorische, fiscale of juridische zaken, uw contactpersoon en/of belastingadviseur is een klankbord, een vertrouwenspersoon. Door het onderhouden van een intensief contact met een oprechte betrokkenheid kan er snel en daadkrachtig worden ingesprongen op elk denkbare ontwikkeling binnen een bedrijf of persoonlijke situatie 

Wij staan een open communicatie met onze cliënten voor. Dat wil zeggen dat regelmatig afstemming plaatsvindt tussen cliënt en adviseur. Deze afstemming richt zich niet alleen op de te verrichten werkzaamheden, de reeds verrichte werkzaamheden en de resultaten hiervan, maar evenzeer op onze relatie, de verwachtingen van de cliënt en de kosten van onze dienstverlening. 
In onze visie zal door de snel veranderende maatschappij het accent in de financiële dienstverlening, dat vroeger vooral op controlerende activiteiten achteraf lag, steeds meer naar pro-actieve advisering verschuiven.

×