Wemmenhove & Pol - Belastingzaken & Accountancy

Nederlandse Orde van Administratie en Belastingdeskundigen

Ons kantoor heeft zich 14 september 2010 aangesloten bij NOAB (Nederlandse Orde van Administratie en Belastingdeskundigen). In deze tijd van verdergaande regelgeving op het gebied van financiële verslaglegging en fiscaliteit leek het ons een goede zaak om ons aan te sluiten bij NOAB. 

NOAB stelt zich ten doel om ten behoeve van de circa 800 aangesloten administratie- en belastingadvieskantoren ondersteuning te verlenen door middel van informatie omtrent vakliteratuur, wetswijzigingen, jurisprudentie en soortgelijke onderwerpen. 

Daarnaast beoogt NOAB helderheid en uniformiteit te creëren voor de cliënten van de aangesloten leden door middel van klachtenprocedures en model-leveringsvoorwaarden.
In dat verband hebben wij dan ook besloten, dat vanaf heden de leveringsvoorwaarden van NOAB ook op onze dienstverlening van toepassing zullen zijn. 

Download hier onze leveringsvoorwaarden

×