Wemmenhove & Pol - Belastingzaken & Accountancy

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van deze Internet-site de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, is het mogelijk dat bepaalde informatie niet meer actueel of niet meer correct is. De op de site aanwezige gegevens zijn bedoeld ter verstrekking van algemene informatie. De inhoud van deze site is niet gericht op gebruik door bezoekers uit andere landen en/of andere jurisdictie dan Nederland. De gegevens dienen dan ook niet te worden opgevat als een vervanging van het professionele advies of oordeel van een controller, belastingadviseur, jurist, consultant of andere adviseur. 

Voor een advies raden wij u altijd aan contact op te nemen met een van onze gekwalificeerde medewerkers. Wemmenhove en Pol is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze Internet-site. De bezoeker dient zich daarnaast te realiseren dat bepaalde links op de Wemmenhove en Pol Website leiden naar informatie die niet wordt aangeboden, gecontroleerd en/of onderhouden door Wemmenhove en Pol. Voor de inhoud en de toepassing van deze informatie is Wemmenhove en Pol niet aansprakelijk. Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, is het niet toegestaan iets van deze site of de inhoud daarvan te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar te maken, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige manier dan ook, zonder voorafgaande toestemming van Wemmenhove en Pol. 

Het Nederlandse recht is van toepassing en de rechtbank in Zutphen (Nederland) is bevoegd. 

© Wemmenhove en Pol, alle rechten voorbehouden.
×