Wemmenhove & Pol - Belastingzaken & Accountancy

Mediation

In het kader van conflictoplossing bestaat binnen ons kantoor de mogelijkheid gebruik te maken van een gecertificeerde mediator. In voorkomend geval bespreken we graag de mogelijkheden met u in een oriënterend gesprek. Een mediation-procedure kan in vele conflictsituaties beproefd worden, indien alle betrokken partijen daarvoor open staan. In diverse gerechtelijke procedures wordt mediation als verplicht onderdeel van de procedure ingezet, teneinde langdurige, kostbare en onvoorspelbare Rechtbankprocedures zoveel mogelijk te beperken. In een mediation-procedure wordt beoogd, dat partijen zelf gezamenlijk tot een "oplossing" komen.

×