Wemmenhove & Pol - Belastingzaken & Accountancy

Financiële verslaglegging

De belangrijkste taken die wij op het gebied van financiële verslaglegging vervullen zijn het samenstellen, beoordelen en/ of controleren van de jaarrekening en de daarbij behorende jaarstukken. Onze dienstverlening houdt niet op bij het verzorgen van de jaarrekening of het opstellen van de aangifte. Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf zien de jaarrekening steeds meer als belangrijke graadmeter voor hun onderneming. We proberen met de cliënt zoveel mogelijk vooruit te kijken. De jaarrekening en de aangifte dienen per slot van rekening niet alleen als rapportage over het verleden, maar nog veel meer als vertrekpunt voor de toekomst.

×