Wemmenhove & Pol - Belastingzaken & Accountancy

Financiële planning

Analyse van uw financiële situatie nu en te verwachten toekomstige ontwikkelingen, zodat een strategie ontwikkeld kan worden gericht op realisatie van uw doelstellingen. De werkzaamheden in het kader van de financiële planning kunnen zowel betrekking hebben op particulieren als ondernemers. Zo nodig wordt een en ander vastgelegd in een schriftelijke rapportage, welke periodiek geijkt kan worden aan de (gewijzigde) omstandigheden.

Tevens wordt aandacht besteed aan erfrechtelijke onderwerpen, zoals testamentaire vastleggingen en schenkingsprogramma's. Daarnaast wordt in voorkomend geval ingegaan op opvolgingsproblematiek inclusief de bijbehorende mogelijkheden op het gebied van fiscaliteit en financiering.

×