Wemmenhove & Pol - Belastingzaken & Accountancy

Bedrijfsverkoop

Waardering en begeleiding aan- en verkoop van bedrijven.

De waardering van bedrijven kan op verschillende momenten van evident belang zijn. Als voorbeelden kunnen worden genoemd, een eventuele overname van een ander bedrijf, de verkoop van het bedrijf, de (fiscale) waarde van een bedrijf en de waarde van het bedrijf in het kader van bedrijfsopvolging, al dan niet in familie-verband. Zowel de waardering, de onderhandelingen bij een eventuele aan- of verkoop, als de contractuele vastleggingen kunnen door Wemmenhove en Pol worden verzorgd.

Tevens kunnen wij als adviseur en/of intermediair optreden bij een financieringsaanvraag, hetzij via een bancaire instelling, dan wel via crowdfunding of private equity, in welke vorm dan ook.

×